We stoppen niet voordat Docenten in de lead zijn

Deze verandering kunnen wij en jullie niet alleen voor elkaar krijgen: we moeten deze handschoen samen oppakken. HIT is de beweging van docenten, dit moeten we samen in het onderwijs aanjagen. 
Leer meerSchrijf je nu in!

Wat is het doel van High Impact Teaching?

Het doel is om het rendement van het onderwijs te vergroten door de rol van de docent (weer) belangrijk te maken! Vanuit de 8 bouwstenen van High Impact teaching werken aan het versterken van het onderwijs en daar zijn ideeën en oplossingen van docenten natuurlijk hard bij nodig.

Hieronder de 8 bouwstenen op een rij:

Urgentie

Sluit aan bij een actueel vraagstuk of probleem, in het hier en nu en in de beleving van je student.

Directe instructie

Leer ze eerst de generieke principes, leg uit en doe voor. Laat ze pas daarna onderzoeken en toepassen.

Betrokkenheid

Beweeg, vraag, gebruik muziek, gebruik de belevingswereld van je student. Zonder betrokkenheid geen leeropbrengst.

Feedback

Iedere dag een portie feedback op de taak, op het proces en op de persoonlijke ontwikkeling. Teveel feedback bestaat niet, te weinig komt vaak voor.

Herhaling

In verschillende contexten. Leer eerst de generieke vaardigheden of kennis aan en laat ze dan zo veel mogelijk oefenen. Diverse malen inhoud in het korte termijn geheugen brengen, leidt tot geheugensporen in het lange termijn geheugen.

Toepassen door problemen op te lossen

Door problemen te laten oplossen kunnen studenten de opgedane kennis toepassen. Zowel Marzano als Hattie vinden hiervoor hoge positieve effectmaten wanneer het om toepassen van kennis gaat. Studenten algemene principes laten ontdekken door ze aan problemen te laten werken is niet effectief.

Succeservaring en zelfvertrouwen

Door studenten te laten werken aan vaardigheden of kennis waarvan ze het idee hebben dat ze het net aankunnen leidt tot een hogere zelfwaardering en succeservaring. Hoge zelfwaardering en succeservaringen zijn een belangrijke motor in het leren.

Samenwerken

Samenwerkend leren is effectief wanneer het de studenten eerst aangeleerd wordt, vervolgens begeleid wordt en in groepen van 3 tot maximaal 5 studenten

Gemotiveerde studenten en uitgeruste docenten!

Tijdens het High Impact Teaching Event van OAB Dekkers staan onze adviseurs/ trainers naast je met maar één doel: Excellent onderwijs voor alle studenten in Nederland!! We willen onderwijs dat inspireert, dat studenten raakt en verrast. Onderwijs dat studenten aflevert die nieuwsgierig zijn, die graag willen leren en die gericht zijn op doen. En om dit te bereiken gaan wij hier samen met jullie hard aan werken. Hiervoor zijn uitgeruste en inspirerende docenten nodig. We willen de kans niet missen om hier samen met jou aan te werken.