Is het mogelijk leiderschap te laten rouleren in een team ? Of kan wellicht de stap naar zelfsturing gemaakt worden ?

Luister naar een boeiend gesprek tussen Tjip de Jong (organisatieadviseur en schrijver) en Frank Hulsbos die zijn promotieonderzoek wijdde aan alle aspecten van gespreid leiderschap.

VERSLAAFD AAN ORGANISEREN