Deze blog van Jacandra heeft als onderwerp: hoe maken we onderwijs meer betekenisvol voor studenten? Een vervolg door in te zoomen op datgene wat je als docent moet doen om het onderwijs voor jouw studenten te verbeteren.

Volgens mij valt hier in het beroepsonderwijs echt nog winst te halen. Even wat voorbeelden uit de praktijk van de afgelopen 2 weken:

 • Een uitspraak van een docent na een discussie over flipping the classroom: “Wanneer de studenten echt zo goed zijn voorbereid door die filmpjes, wat moet ik ze dan nog uitleggen?”
 • Docent Nederlands: “Ik ben in deze fase van het jaar zoveel aan het examineren dat ik niet meer aan lesgeven toe kom.”
 • Vakdocent: “Wel leuk hoor, dat leren in de praktijk, maar ze weten nog zo weinig.”
 • Mijn observatie: 9 van de 10 lessen die ik zie, zijn klassieke instructies waarbij de docent voor de groep uitlegt en de studenten in de groep zitten en misschien aan het luisteren zijn.

Alle reden om 8 bouwstenen mee te geven waarover John Hattie en Robert Marzano het eens zijn als effectieve maatregelen om de didactiek te verbeteren. Een waarschuwing vooraf het gaat hier vooral over didactiek. Een belangrijk pedagogisch kenmerk van een goede relatie tussen docent en student gaat hier natuurlijk aan vooraf. Je zult zien dat er overeenkomsten met het model van Filip Dochy, waar Jacandra vorige week over schreef, aanwezig zijn. Waar bij Dochy de focus op het leren ligt (High Impact Learning), leggen we hier de nadruk op het doceren (high impact teaching).

DE 8 BOUWSTENEN:

 1. Urgentie: Sluit aan bij een actueel vraagstuk of probleem, in het hier en nu en in de beleving van je student.
 2. Directe instructie: Leer ze eerst de generieke principes, leg uit en doe voor. Laat ze pas daarna onderzoeken en toepassen.
 3. Betrokkenheid: Beweeg, vraag, gebruik muziek, gebruik de belevingswereld van je student. Zonder betrokkenheid geen leeropbrengst.
 4. Feedback: Iedere dag een portie feedback op de taak, op het proces en op de persoonlijke ontwikkeling. Teveel feedback bestaat niet, te weinig komt vaak voor.
 5. Herhaling en verschillende contexten: Na de instructie is herhaling van kennis en vaardigheden nodig, gecombineerd met aanpassingen in specifieke contexten. Leer eerst de generieke vaardigheden of kennis aan en laat ze dan zo veel mogelijk oefenen met die kennis en vaardigheden. Diverse malen inhoud in het korte termijn geheugen brengen, leidt tot geheugensporen in het lange termijn geheugen.
 6. Toepassen door problemen op te lossen: Door problemen te laten oplossen kunnen studenten de opgedane kennis toepassen. Zowel Marzano als Hattie vinden hiervoor hoge positieve effectmaten wanneer het om toepassen van kennis gaat. Studenten algemene principes laten ontdekken door ze aan problemen te laten werken is niet effectief.
 7. Succeservaring en zelfvertrouwen opbouwen: Door studenten te laten werken aan vaardigheden of kennis waarvan ze het idee hebben dat ze het net aankunnen leidt tot een hogere zelfwaardering en succeservaring. Hoge zelfwaardering en succeservaringen zijn een belangrijke motor in het leren.
 8. Samenwerken: Samenwerkend leren is effectief wanneer het de studenten eerst aangeleerd wordt, vervolgens begeleid wordt en in groepen van 3 tot maximaal 5 studenten.

8 bouwstenen High Impact Teaching

Zoals altijd zijn reacties welkom!